เงื่อนไขและข้อตกลง

การจัดให้มีการนำเสนอโฆษณาบนบริการแพลตฟอร์ม

รูปภาพหรือสินค้าใดที่มีการทำโฆษณา ทาง Shopee จะมีการแสดงสัญละกษณ์คำว่า "AD" หรือ "โฆษณา" ไว้ที่รูปสินค้าม ร้านค้า หรือสื่อต่างๆไว้ เพื่อเป็นการสื่อสารว่าสินค้า ร้านค้า หรือสื่อต่างๆ เหล่านั้นได้ทำการโฆษณา


1.การโฆษณาสินค้าบนแพลตฟอร์ม

สำหรับการค้นหาสินค้าผ่านทาง Shopee หากสินค้าใดที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าว ถือเป็นการทำโฆษณาสินค้าผ่านทางShopee 
2.การโฆษณาร้านค้าบนแพลตฟอร์ม

สำหรับการค้นหาสินค้าหรือร้านค้าผ่านทาง Shopee หากร้านค้าใดที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าว ถือเป็นการทำโฆษณาร้านค้าผ่านทาง Shopee
3.โฆษณา Display Ads

ที่หน้าหลักของ Shopee หากร้านค้ามีการทำโฆษณาที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวดังภาพ คือการทำโฆษณา Display Ads เพื่อเพิ่มการมองเห็นของทางร้านค้า