ตำแหน่งที่ผู้ซื้อเห็น โฆษณา Display Ads

  • หน้าโฮมเพจของแบนเนอร์ Carousel

    โฆษณาจะปรากฏบนหน้าโฮมเพจของแบนเนอร์ Carousel ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่ผู้ซื้อสังเกตเห็นหลังจากเข้าสู่ระบบ

ทำไมต้องใช้โฆษณา Display Ads

reason0

เพิ่มการมองเห็นของแบรนด์

แสดงร้านค้าของคุณในส่วนที่มีการเข้าชมสูงสุดของ Shopee

reason1

ควบคุมงบประมาณได้อย่างง่ายดาย

จ่ายตามราคาต่อ 1,000 การมองเห็น cost-per-mille (CPM) และหยุดโฆษณาของคุณเมื่อถึงงบประมาณที่ตั้งไว้

reason2

จองช่วงเวลาโฆษณาได้ล่วงหน้า

จองช่วงเวลายอดนิยมได้ล่วงหน้าและการันตีตำแหน่งที่ดี

เริ่มต้นได้ง่ายดายใน 2 ขั้นตอน

1

ตั้งงบประมาณ ระยะเวลา และรายละเอียดการเรียกเก็บเงินของโฆษณา

2

อัปโหลดสื่อโฆษณาแบนเนอร์

Create Your Ad
LEARN HOW