ผู้ซื้อจะเห็นโฆษณา Keyword Ads ที่ใด

  • หน้าผลการค้นหา

    โฆษณาจะแสดงที่หน้าผลการค้นหา เมื่อผู้ซื้อค้นหาโดยใช้ Keyword คำที่ตรงกับโฆษณาของคุณ

ทำไมต้องใช้โฆษณา Keyword Ads

reason0

เพิ่มการมองเห็น

ทำให้สินค้าของคุณให้อยู่อันดับต้นๆของหน้าผลการค้นหา

reason1

เพิ่มยอดขาย

เข้าถึงผู้ซื้อที่ใช้คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณ

reason2

ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด

ตั้งค่างบประมาณของคุณ สำหรับราคาที่ต้องการจ่ายต่อคลิก

เริ่มต้นได้ง่ายดายใน 3 ขั้นตอน

1

เลือกสินค้าที่ต้องการทำโฆษณา

2

เลือก Keyword ที่แนะนำ หรือตั้งค่าด้วยตนเอง

3

ตั้งค่าราคาประมูลในแต่ละ Keyword ขึ้นอยู่กับราคาสูงสุดที่คุณยินดีที่จะจ่ายต่อคลิก

สร้างโฆษณาของคุณ
ดูรายละเอียด