โฆษณา Shop Ads จะปรากฏที่ใด

  • หน้าผลการค้นหา

    โฆษณาของคุณจะแสดงทั้งชื่อร้านและโลโก้ และจะปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าผลการค้นหา เมื่อมีผู้ซื้อใช้คำค้นหาที่ตรงกับโฆษณาของคุณ

ทำไมต้องใช้โฆษณา Shop Ads

reason0

เพิ่มยอดขาย

ดึงลูกค้าเข้าร้านโดยตรง หลังจากที่คลิกโฆษณาของคุณ

reason1

เพิ่มการมองเห็น

แสดงร้านค้าของคุณที่ด้านบนสุดของหน้าผลการค้นหา

reason2

ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด

ตั้งค่างบประมาณของคุณ สำหรับราคาที่ต้องการจ่ายต่อคลิก

ร้านค้าใดที่สามารถใช้โฆษณา Shop Ads ได้

โฆษณา Shop Ads สามารถใช้งานได้กับร้านค้าแนะนำและร้านค้า Mall เท่านั้น เพื่อมั่นใจว่าร้านค้าที่โฆษณามีความเหมาะสม

เริ่มต้นได้ง่ายดายใน 2 ขั้นตอน

1

เลือก Keyword ที่แนะนำ หรือตั้งค่าด้วยตนเอง

2

ตั้งค่าราคาประมูลในแต่ละ Keyword ขึ้นอยู่กับราคาสูงสุดที่คุณยินดีที่จะจ่าย

สร้างโฆษณาของคุณ
ดูรายละเอียด