เคล็ดลับ

การจัดการค่าใช้จ่ายโฆษณา Shopee Ads

การจัดการค่าใช้จ่ายโฆษณา Shopee Ads


ฉันจะถูกคิดค่าโฆษณาอย่างไร?

คุณจะจ่ายค่าโฆษณาเมื่อผู้ซื้อคลิกที่โฆษณาของคุณเท่านั้น การมองเห็นสินค้าจากโฆษณาจะไม่มีค่าใช้จ่าย 


ฉันจะควบคุมค่าใช้จ่ายโฆษณาได้อย่างไร?

คุณสามารถควบคุมค่าโฆษณาได้ 2 วิธี 


1) ตั้งค่าราคาต่อคลิก

ราคาประมูลคือ จำนวนเงินสูงที่สุดที่คุณยินดีจะจ่ายต่อคลิก 

  1. ใช้ราคาประมูลต่ำที่สุด หากคุณไม่แน่ใจว่าสินค้าโฆษณาของคุณจะมียอดขายหรือไม่ ตรวจสอบ ROAS และอันดับโฆษณาของคุณหลังจากทำโฆษณาไป 1 สัปดาห์ หาก ROAS ดีแต่อันดับโฆษณาอยู่อันดับล่างๆ ให้เพิ่มราคาประมูล  
  2. ใช้ราคาอ้างอิงที่ระบบแนะนำให้ หากต้องการเพิ่มการมองเห็นสูงสุด


2) ตั้งค่างบประมาณโฆษณา

ตั้งค่างบประมาณ ไม่จำกัด หากคุณต้องการการมองเห็นสูงที่สุด แต่หากคุณกังวลเรื่องงบประมาณในช่วงเริ่มต้นโฆษณา คุณสามารถตั้งค่างบประมาณรายวันหรืองบประมาณทั้งหมดได้ ค่าใช้จ่ายจะไม่เกินงบประมาณที่ตั้งค่าไว้

  1. ตัวอย่าง งบประมาณรายวัน 100 บาท หมายความว่าโฆษณาจะหยุดทำงานต่อเมื่อค่าใช้จ่ายใช้ไปครบ 100 บาทในวันนั้นๆแล้ว
  2. ตัวอย่าง งบประมาณทั้งหมด 1,000 บาท หมายความว่าโฆษณาจะหยุดทำงานต่อเมื่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดใช้ครบ 1,000 บาท


อะไรคือราคาประมูลขั้นต่ำของโฆษณาแต่ละประเภท?

1 บาท สำหรับโฆษณา Search Ads และโฆษณา Discovery Ads 

1.3 บาทสำหรับโฆษณา Shop Ads


ฉันมีงบประมาณที่จำกัดในการทำโฆษณา ฉันสามารถใช้โฆษณา Shopee Ads ได้หรือไม่? 

ได้แน่นอน คุณควรเลือกทำโฆษณากับสินค้าที่ขายดีเสียก่อน (เช่น สินค้าที่ขายดี, สินค้าที่มีราคาน่าดึงดูดใจและเรตติ้งดี) เพื่อผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ 


ฉันควรใช้งบประมาณเท่าไหร่สำหรับการเริ่มทำโฆษณาครั้งแรก?

เราแนะนำให้คุณตั้งงบประมาณโฆษณาอย่างน้อย 300-400 บาทต่อสินค้า


ระบบการจ่ายค่าโฆษณาทำงานอย่างไร? 

โฆษณา Shopee ใช้ระบบการจ่ายล่วงหน้า เติมเครดิตก่อนที่จะเริ่มโฆษณา คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม โฆษณาของคุณจะไม่ถูกแสดงหากเครดิตคงเหลือเป็น 0 


คุณสามารถดูค่าใช้จ่ายที่หักจากเครดิตโฆษณาของคุณได้ในบิลค่าใช้จ่าย Shopee Ads (ใน Seller Centre ของ Shopee)


ฉันจะคิดเงินจากการคลิกหลายครั้งจากผู้ใช้เดียวกันหรือไม่? 

ระบบของเราจะป้องกันการโกงคลิก เช่นการคลิกซ้ำจากผู้ใช้เดียวกัน หรือการคลิกอัตโนมัติ คุณจะไม่ถูกคิดค่าเครดิตสำหรับกรณีเหล่านี้ 


Apakah halaman ini membantu?

yes Ya
no Tidak